Payday Loans

Keresés

A legújabb

Magyarország igaz története PDF Nyomtatás E-mail
A magyarok története - szemlélet, tudás és tanítás

korondi_kep

Magyarország igaz története szóval és zenével

Ismertető:

Minden nemzetnek tisztában kell lennie saját történelmével, hogy a jelen eseményei között eligazodhasson, hogy biztonságban élhessen, és tervezhesse hazája, szülőföldje jövőjét. Minden generációnak világos képet kell kapnia az elmúlt századok sorsformáló eseményeiről, és ha ez nem adatik meg számára, akkor az emlékezetkihagyás, a politikai indíttatású történelemszemlélet tévútra vezetheti a társadalmat.

Múlhatatlanul szükség van tehát egy olyan történelemismeretre, amely lehántja magáról a különböző okokból rárakódott téves vagy szándékosan félrevezető magyarázatokat, amely tárgyszerű és tényeken alapul. Hazánk az elmúlt évszázadban – de mindenekelőtt az utóbbi ötven-hatvan évben – olyan történelmi változásokon ment keresztül, amelyek a történelemhamisításnak is tág teret engedtek.

Legyen világosság!

Mielőtt bárkinek bármit elhinnél, gondolkozz!

_______________________________________

Magyarország igaz története szóval és zenével

1 CD tartalma:

Cím: Ébredj Hazám...
Alcím: Magyarország igaz története szóval és zenével
Kiadó: Honfoglalás 2000 egyesület
Kategória: CD,DVD, Hagyomány, Hangoskönyv
Leírás: Dupla CD 160 perc


I. rész
Himnusz, Bevezető - Haeffler András
1. A magyarság őstörténete, eredete (4,39)
Bakay Kornél, régész, őstörténész
2. Az őshaza, a honfoglalás, a magyarság letelepedése (12,26)
Erdélyi István, a történelemtudományok doktora
3. Szent István és kora, a kereszténység felvétele, államalapítás (19,12)
Sárközy Csaba, történész
4. Az Aranybulla és jelentősége (25,07)
Sárközy Csaba, történész
5. A tatárjárás, IV Béla király, az utolsó Árpád-házi királyok (30,39)
Szende László, történész
6. Magyarország az Anjou-korban (39,10)
Bertényi Iván, egyetemi tanár
7. A Szent Korona-tan, a koronatest hányattatásai (44,17)
Bertényi Iván, egyetemi tanár
8. Mátyás és kora, humanizmus, Mohács és előzményei (50,39)
Sárközy Csaba, történész
9. Az erdélyi fejedelemség kialakulása (56,49)
Horn Ildikó, egyetemi docens
10. A Rákóczi szabadságharc (61,49)
Sárközy Csaba, történész
11. Az 1848-as szabadságharc, a megtorlás, Arad (67,25)
Závodszky Géza, professzor, ELTE Tört. Tud. Int.2.CD tartalma

12. A dualizmus kora, a kiegyezés
Tőkéczy László, történész
13. Magyarország az I. világháborúban, a Tanácsköztársaság
Sárközy Csaba, történész
14. A trianoni diktátum és következményei
Raffay Ernő, történész
15. A Horthy-korszak
Sárközy Csaba, történész
16. Magyarország a II. világháborúban
Sárközy Csaba, történész
17. A Rákosi-diktatúra
Kiszely Gábor, a Terror Háza Múzeum szakmai igazgatója
18. Hétköznapok az 50-es években
Tassy-Becz Éva
19. Az 1956-os forradalom és szabadságharc
Kahler Frigyes, történész, egyetemi docens
20. A Kádár-korszak, a megtorlás évei
Bíró Zoltán, irodalomtörténész
21. Wittner Mária parlamenti beszéde ("Vádolom"
22. A rendszerváltás és az Antall-kormány
Für Lajos, történész
23. Magyarország napjainkban
Bíró Zoltán, irodalomtörténész
24. Döbrentei Kornél: Fohász - elmondja: Ulbrich András
Szózat


http://hregeny.multiply.com/journal/item/726/726

burg_buda_und_des_stadtteils_taban

LAST_UPDATED2