Payday Loans

Keresés

A legújabb

A finnugor hazugság PDF Nyomtatás E-mail
A magyarok története - szemlélet, tudás és tanítás

kissdenes

Kiss Dénes költő és nyelvész

_______________________________________

Beadvány a finnugor hazugság felszámolásáért

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Nyelvtudományi Intézet igazgatója 

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Igazgató Úr! 

A magyarság keresztyén-nemzeti azonosságtudatának megújításáért szolgáló Szent István Szövetség és ezen beadvány aláírói tisztelettel kérjük Önt és munkatársait, hogy az újabb tudományos eredmények ismeretében vizsgálják felül a magyar nyelv finnugor származásának elméletét, és kezdeményezzék az Oktatási Minisztériummal karöltve az új magyar nyelvtan- és történelemkönyvek kidolgozását. 

Indokaink: 

1.Véget ért az a nemzetközi genetikai kutatás, amelyet egymillió-négyszázezer emberen végeztek el. A kutatás vezetői, a méltán világhírű antropológusunk, Kiszely István professzor, valamint az Utrechti-, a Varsói Orvostudományi Egyetem rektorai és a Német Tudományos Akadémia elnöke a Világhálóra tették, és közölték a Science, és Nature tudományos lapokban is: A mitokondriális DNS-vizsgálat bizonyította: a magyarságnak genetikailag semmi köze a finnekhez, hogy genetikailag legközelebbi rokonaink a belső-ázsiai török népek. A finnek ennek ismeretében és az újabb nyelvészeti kutatásoknak köszönhetően már 2003-ban átírták a tankönyveiket. 

2.A mai vezető nyelvészek, mint Dr. Marácz László, J. Pokorny, Prof Richard Kayne, H. Krahe, G. Solta, N. S. Trubetzkoy, és a római, valamint a londoni egyetemi professzora, Angela Marcantonio is azon az állásponton vannak és ezt a tudományos médiumokban közölték is, hogy a finnugor elmélet immár tarthatatlan és a bizonyítása lehetetlen. Bizonyítékaink vannak rá, hogy a finnugorizmust politikai, hatalmi érdekekből erőltették rá a magyar tudományra, annak ellenére, hogy a magyarság írott és íratlan kútfői, és a régészeti leletek is, belső ázsiai, hun-szkíta származást, és a török népekkel való rokonságot bizonyítanak. Napóleon 1805-ben, amikor Bécsbe érkezett, megkérdezte tanácsadójától, Talleyrand-tól: - Mit tegyek a magyarokkal? 

A magyarok becsülik nagyjaikat, és büszkék a múltjukra. Vedd el múltjukat, és azt teszel velük, amit csak akarsz! 

Nos, ezt alkalmazta Bécs, amikor az igazi, heves támadást származásunk eltörlésére 1821-ben megindította. Utasítást adott a bécsi kancellária, hogy ,,a rebellis magyaroknak írjanak az osztrák történészek egy olyan őstörténetet, amelyre nem lehetnek büszkék." Ezt az utasítást Dr. Kiszely István találta meg. 

1841-ben helyezték az Akadémiánkra a szász Paul Hunsdorfer jogászt, és Joseph Budenzet, akik hihetetlen erővel a magyar nyelv finnugor származását kezdték erőltetni. Ellenük a kiváló tudósunk, Mátyás Flórián, és Szentkatolnai Bálint Gábor nyelvtudós léptett fel kritikus és bátor hangnemben. Őket elűzték Magyarországról, mert nem voltak hajlandóak átvenni az alaptalan és máig bizonyítatlan, hatalmi érdekekből kreált finnugorizmus elméletét. 

Gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémia alapítója koronatanúja volt ezeknek az eseményeknek, 1851-ben a következőket írja: 

,,S most még talán ezen utolsó igazán magyar intézet is ki legyen sarkából forgatva? Fájdalom, igen! Mert hiszen az akadémiai alapszabályok minap leérkezett megváltoztatása, legalább saját lelki szemem előtt nem egyéb és nem kevesebb, mint olyan döfés, mely könnyen halálra vezet". 

Trefort Ágoston vallás és közoktatási miniszter 1877-ben így nyilatkozott: 
,,...én az ország érdekeit kell nézzem, és ezért a külső tekintély szempontjából az előnyösebb, a finnugor származás principiumát fogadom el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. a kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát." 

Ezekből a történelmi tényekből is kiviláglik, hogy a finnugorizmus elsősorban politikai érdekekből született, mivel ellenségeink deheroizálni akarták a magyarságot. A hivatalos magyar történetírás mind máig támogatja az ötvenes évek kommunista ideológusának, Molnár Eriknek a "hittételét", aki azt hirdette, hogy Európába érve a magyaroknak kezdetleges műveltségük volt, és jószerivel csak halászattal és vadászattal foglalkoztak". Ez azonban nem igaz, hazugság, mivel a magyarság őstörténelmével foglalkozó kutatások bizonyították a fenti állítás ellenkezőjét: a magyarság magas kultúrával érkezett ide, és a török népekkel rokon nyelvében, genetikájában is. 

Kérjük az Igazgató Urat, hogy ismertesse munkatársaival beadványunk tartalmát, és tegye meg az első lépéseket a finnugorizmus áldozatainak tudományos rehabilitására, valamint az új tankönyvek megírására. 

Dr. Mózes Gyula elnök 
Székelyudvarhely Székely Tanács 
Bella Gábor 
nemes lőgérpatonyi Hervay Tamás, a magyarságtudomány magisztere, A Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyeteme tanára, Budapest 
Dr. Aradi Éva, indológus, Pécs 
Dr. Borcsa János, irodalomtörténész, Kézdivásárhely 
Dr. Czeglédi Katalin, nyelvész, Budapest 
Dr. Erdélyi István, régész-történész, Göd 
Friedrich Klára, Budapest 
Jakab Jolán, történelemtanár, Szentkatolna 
Kelemen Miklós, történész, Budapest 
Dr. Marácz László, nyelvész, Amszterdam 
Prof. Angela Marcantonio, nyelvész, London 
Dr. Medvigy Endre, jogász- irodalomtörténész, Budapest 
Dr. Obrusánszky Borbála, történész, orientalista, Mende 
Szakács Gábor, Budapest 
Dr. Tallós Emil, jogász, Mende 
Kiss Dénes, író, Budapest 
Iványi Sándor, író, Debrecen 
Abelovszky Eliz 
Babinecz László 
Bokor Imre dr. 
Botos László 
Botos Margaret 
Bunyevácz Zsuzsa dr. 
Csámpai Ottó dr 
Csapó Endre 
De Pluer Mariann 
Érdy Miklós dr. 
Farkas Enikő 
Foris Eszter dr. 
Gaudi Nagy Tamás dr. 
Glockner Peter dr. 
Gyárfás Ágnes dr. 
Halász József dr. 
Hargitáy András dr. 
Horkovics-Kovats János dr. 
Jajczay Frigyes dr. 
Kádár Dániel 
Katona Pál 
Kolozsy Sándor dr. 
Madarasi István 
Petrass László 
Polyák Endre 
Radics Géza 
Tarján Gábor dr. 
Tomory Zsuzsa 
Török László 
Töttössy Magdolna dr. 
Varga Csaba 
Varga Tibor dr. 
Végvári József dr. 
Veress Ferenc dr. 
Zabolai Csekme Éva dr. 

FORRÁS: email 
Szóládi Polgár Info