Payday Loans

Keresés

Bernstein Béla: 1848 és a magyar zsidók
A boldog élet bölcselete és poézise
2009. április 08. szerda, 13:22

Bernstein Béla
1848 és a magyar zsidók

mikestomi

TARTALOM, ELŐSZÓ 
Tartalom

Előszó

Első fejezet.
A szabadságharcz előtt.

Második fejezet.
A szabadságharcz alatt.

Harmadik fejezet.
A szabadságharcz után.

Zsidó honvédek 1848/49-ben. 


Előszó

Szomoru jelenség volna, ha még a jelenkorban Magyarországon afölött kellene vitatkozni, hogy az emberi és polgári jogok a haza minden lakójára nézve általánosak legyenek. Ezt megállapitják törvényeink; de még szilárdabbá teszi a közérzület.

Ámde az ész-tan örök szabályain túl, az igazság eszményi fölfogásán felül maga az életté vált tényállás biztositja az irott törvények szilárdságát.

Magyarországon a Mózes hitvallás népe, a héber faj mindenkor a legbuzgóbb hive volt és maradt a magyar állameszmének, a szabadságnak.

A legnagyobb megpróbáltatás korszakában, a 48/49-iki szabadságharcz alatt bizonyitotta ezt be legigazabban.

Amidőn a hazának minden másajku népfajai, amelyekkel a magyar szabadságát megosztotta, amelynek fiait jobbágyságból felszabaditotta, földeiken urrá tette, - fegyverrel támadtak ellene, - ugyanakkor a héber faj vérét, vagyonát és szellemét hozta áldozatul a magyar nemzet, az alkotmányos szabadság megvédelmezésére: - az a héber faj, melyet egyedül felejtett ki a törvényhozás az alkotmány sánczaiból, az a zsidó nép, mely egyedül nem kapott polgárjogot, egyenlőséget e haza milliói között.

Mégis szerette a hazáját.

Ezen csodálatos hazaszeretetnek nagyszámu adatait találják e könyvben összegyűjtve.

Én, ki e tanulságos multnak dicső és gyászos eseményeit keresztül éltem, az akkori intéző körök közvetlen közelében, csak arról tehetek tanuságot, hogy ezek a rendbeszedett adatok valódiak.

A történetirodalom köszönettel tartozik értük az összegyűjtő és rendező kéznek.

A magyar közönség sok megszivlelendő tanulságot fog ezekből merithetni.

A magyar zsidók között pedig ama bibliai tűzoszlopként fog vezetőül világitani követésre méltó elődeik példája.

Üdv az olvasónak!

Budapesten, 1898. augusztus 21-én.

Dr. Jókai Mór.


http://mektukor.oszk.hu/06900/06923/#