Payday Loans

Keresés

A legújabb

HAL(L)HATATLAN POLITIKAI VICCEK (1948-1988)
A boldog élet bölcselete és poézise
2009. február 12. csütörtök, 19:37

Képtalálat a következőre: „KOMMUNIZMUS POLITIKAI VICC”

Ez már a kommunizmus, 
vagy lesz ennél még rosszabb is?
HAL(L)HATATLAN POLITIKAI VICCEK

az 1948-1988 közötti időkbőlSzerkesztette: Homa János
TARTALOM


ELŐSZÓ

"TAPSOLJ, KOPASZ, MERT ELVISZ AZ ÁVO!" 
(Viccek Rákosiról)

"AKI NEM HISZI, UTÁNAJÁRUNK!" 
(Az ötvenes évek humora)

"INKÁBB MEGHALOK, DE A KOLHOZNAK NEM TOJOK!" 
(Téeszcsés viccek)

"EGY KÁDÁRUNK VAN, AZ IS AZ OROSZOKNAK DOLGOZIK..." 
(Somolygás a Kádár-korszakban)

"NEM OSZTOGATTAK, HANEM FOSZTOGATTAK" 
(Szovjetunió - a mosoly országa)

"KOMBÁJNJAINK VISZONOZTÁK A TÜZET..." 
(Pártvezérek Lenintől Gorbacsovig)

A PÁRTFEGYELEM - AZ PÁRTFEGYELEM 
(Középpontban a párttitkárok)

AZ ILLEGALITÁSTÓL AZ ALIG-ELLÁTÁSIG... 
(A kapitalizmus nem szocializmus)

TALÁLÓS KÉRDÉSEK

A KÖTETBEN SZEREPLŐ VICCEKET BEKÜLDTE

KI KICSODA?


Képtalálat a következőre: „KOMMUNIZMUS POLITIKAI VICC”ELŐSZÓ 

Aki felnőttként élt Magyarországon az 1948-1988 közötti időszakban, az emlékszik rá, hogy ez viccesnek aligha nevezhető periódusa volt históriánknak.

A történelmi helyzet hozta ezt magával.

Jalta, majd különösen 1956 után orosz kezekbe kerültünk. Ennek köszönhetően testközelből is megismerhettük Rákosi alatt a sztálinizmust, majd a Kádár-korszakban a marxizmus-leninizmust.

Abszurdabbnál abszurdabb dolgokat tapasztalhatott meg az ember, aki - jobb híján - a túlélésre játszott. Mert minden porcikája tiltakozott a naponként megtapasztalt politikai és kulturális terror miatt.

Tömeges - úgymond társadalmi - méretekben kevés esélye volt a nyílt szembeállásra az erős rendőrségnek és a kegyetlen spicli-hálózatnak köszönhetően. Az egyes embert - "tisztelet" a kivételnek - nem sikerült orránál fogva vezetni.

A megalázott, lelkileg összetört egyén nevetni, kacagni akart urain, az elvtársakon. Ez szülte a politikai viccet.

Az ügy pikantériáját az jelentette, hogy e szellemes gondolatokat nem volt szabad terjeszteni. Mert nem lehetett kigúnyolni sem a kommunista politikusokat, sem az egypártrendszert. Megtiltották, hogy bárki Leninen, Marxon, netán Kádáron röhögjön.

E kötet összeállítójaként az a cél vezetett, hogy segítőtársaimmal együtt összegyűjtsük, és az utókornak átadjuk ezeket a halhatatlan szösszeneteket, amelyek jó ideig hallhatatlanok voltak.

Sokakat meghurcoltak a rendszert lefitymáló "beköpések" miatt. Nekik, valamint e vissza nem kívánt korszaknak igyekeztünk emléket állítani ily módon is, hogy közzétesszük a mosolyt fakasztó szomorúságot. A kötetben szereplő sorok jelentős hányadát arra a Politikai viccpályázatra küldték be a szerzők, amelyet a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében megjelenő újság, az Északi Extra hirdetett meg. E hetilap gazdája, az Északi Lap- és Könyvkiadó Kft. vállalta, hogy a beérkezett több ezer tréfás írás közül a legszellemesebbeket könyv alakban is megjelenteti.

Kívánom, hogy amikor e sorokat olvassák, ne keseregjenek, hanem felszabadultan hahotázzanak, remélve, hogy az 1948-1988 közötti időszak tényleg a kommunizmus volt. Mert akkor a nehezén már túl vagyunk.

Homa János
"TAPSOLJ, KOPASZ, MERT ELVISZ AZ ÁVO!"
(Viccek Rákosiról)


Hogyan neveznék Rákosit?

Sok neve volt Rákosinak: a nép vezére, a legjobb apa...

Az anyák megmentője csak azért nem lett, mert azt a címet már Semmelweis birtokolta. Ekkor jutott eszébe valakinek, hogy megkérdezzenek más nemzetbélit is, hogyan neveznék Rákosi elvtársat.

A török: Nyakizmán Tök Ül.

Az arab: Seggfej Bej.

A koreai: Kinyírt Szenny.


A hitetlen rendőr

A körzeti megbízott meglát a falu végén egy cigányasszonyt, aki lószart gyúr tapasztáshoz. A rendőr odamegy, nézi egy ideig, aztán megkérdezi:

- Mi lesz ebből?

- Mi lenne? Húsvéti tojás - somolyog az asszony.

- Ez gyanús! Nem Rákosi elvtársat akarja maga megmintázni?

- Ennyiből?!...


A prímás és a tanácselnök

A cigányprímást egy kis műveltségre oktatja a tanácselnök. Mutat neki egy képet és kérdi, hogy ki ez.

- Rákosi elvtárs - vágja rá a prímás.

Mutatja Gerő képét.

- Ez ki?

- Azt nem ismerem.

Mutatja a másik képet, Farkas Mihályt.

- Azt sem ismerem.

- Hát ez borzasztó! - fakad ki a titkár.

- Ide figyeljen, titkár elvtárs! A Rákosi elvtárs ismeri az én bőgősömet?

- Miért ismerné?

- No látja, ő ismeri az ő bandáját, én meg az én bandámat!


Inkognitóban

Rákosi, hogy állítólagos népszerűségét megtudja, titkon beül egy moziba. Épp pereg a híradó, melyben az augusztus 20-i friss kenyeret adják át neki. Behúzott nyakkal, titkon mosolyogva látja, hogy a mozi közönsége felállva, skandálva, tapsolva mondja: Éljen Rákosi! Éljen Rákosi!

Mire a mellette lévő ember rácsap Rákosi kopasz fejére és rákiált:

- Tapsolj, kopasz, mert elvisz az ÁVO!...


Hegedű és Rákosi-kép

A cigány szökik a határon, nála a hegedű meg egy Rákosi kép. A határőr megkérdi:

- Hová mégy, cigány?

- Nyugatra, muzsikálni.

- Hát a Rákosi-kép minek?

- Ha mégis honvágyam lenne, akkor csak ránézek.


Az utolsó kívánság

Haldoklik a rákoshegyi magyar. Utolsó kívánsága:

- Gyermekeim! Ha meghalok, a Kerepesibe temessetek, Rákosit nem szeretem.


Malőr

A napilap főszerkesztőjét letartóztatja az Államvédelmi Hatóság. A kihallgatáson a főszerkesztő megkérdezi:

- Elvtársak, nem értem, miért hoztak be ide, mit vétettem én a párt és Rákosi elvtárs ellen?

- Jobb, ha nem kérdezi! - felelik azok fenyegetően.

- De hát elvtársak, én már az illegális párt tagja voltam, és azóta is töretlen lendülettel építem a népi demokráciát, az újságban rendszeresen közlünk cikkeket Rákosi elvtársról, például a tegnapi számunkban is hírül adtuk, hogy Rákosi elvtárs látogatást tett a minta-sertéstelepen.

- Hát éppen ez az!

- Ezt hogy értik?

- Nézze csak meg a fényképet!

A főszerkesztő megnéz, Rákosi épp egy disznóólban szemléli az állatokat. Aztán a pillantása a képaláírásra esik és elfehéredik, amikor elolvassa: "Rákosi elvtárs a disznók között. Balról a harmadik Rákosi elvtárs."


Rajzos felelet


Az iskolában a gyerekek a Nemzeti dalt tanulják, és rajzos felelet formájában számolnak be.

Feri a táblára rajzol egy kardot és egy láncot, és aláírja: "Fényesebb a láncnál a kard..."

Pisti egy hidat rajzol, alá a patakban mosakodó embereket és ezt írja: "Mit ránk kentek a századok, lemossuk a gyalázatot..."

Janika sok-sok dombot és keresztet: "Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak..."

Mindhárman ötöst kapnak, és jelentkezik a legrosszabb tanuló, Móricka is, majd lerajzolja Rákosi fejét.

A tanár döbbenten kérdezi:

- Hogy kerül Rákosi elvtárs a versbe?!

- Ő a sehonnai bitang ember...


Minek örülnének az emberek?

Rákosi és Gerő autóval mennek a Duna-parton, és a kocsiban beszélgetnek a parasztokról és a munkásokról.

Azt mondja Rákosi:

- Te Ernő, valami olyat kellene csinálni, aminek örülnének az emberek, és jó is lenne a népnek.

Megszólal erre a sofőr:

- Elvtársak, hajtsak a Dunába...?


Feleltet az őrmester


A katonákat az életmentésre oktatja az őrmester, az óra után visszakérdezi az anyagot, hogy lássa, mit tanultak.

- Na, Kovács, mit csinál, ha egy kisfiút lát fuldokolni a vízben?

- Utánaugrok, a tarkójára ütök, és a hajánál fogva kihúzom a vízből.

- Remek. Na, Lakatos, maga mit csinál, ha Rákosi elvtársat látja fuldokolni a vízben?

- Utánaugrok, a tarkójára ütök, és megvárom, amíg kinő a haja.


Kérelem


Rákosi Mátyás országlása idején bemegy a Fővárosi Tanácshoz névváltoztatási kérelemmel egy idősebb parasztember.

- Hogy hívják magát, bátyám?

- Szar Mátyásnak, tisztelettel.

- És mire változtatná a nevét?

- Szar Bélára kérném...


Rákosi Csepelen

Rákosi vadonatúj autójával meglátogatja a csepeli munkásokat.

- Látják - mondja -, a kommunizmusban ilyen autójuk lesz!

- Igen - mondja egy munkás. - Magának személy-, nekünk teher...


Imádkozik a cigány

Egy cigány ballag az országúton, körülnéz, nem lát senkit, letérdel az út menti feszület elé és imádkozik. Hirtelen feltűnik egy autó, megáll, ÁVH-sok szállnak ki belőle, odamennek a cigányhoz.

- Mit csinálsz itt, te cigány? Miért nem dolgozol inkább?

- Rákosi elvtársért imádkoztam, instálom.

- Biztosan imádkoztál te Szálasiért is!

- Imádkoztam, de fel is akasztották!


A válasz

Rákosi ellátogat a bolondok házába, ahol az összeterelt betegeknek beszédet tart. Lelkes tapssal jutalmazzák, néhány ember azonban nem nyilvánítja tetszését. Odamegy hozzájuk néhány ÁVH-s és faggatni kezdi őket. Mire az egyik megadja a választ:

- Kérem, mi nem bolondok, hanem ápolók vagyunk.


Megdöglött a disznó!


Rákosi autója egy falu főutcáján elüt egy disznót. Rákosi utasítja a titkárát, hogy derítse ki a tulajdonost, és fizesse ki a kárt. A titkár sorra bekopogtat a közeli házakba, sőt be is megy. Telik-múlik az idő, a titkár nincs sehol. Egyszer csak előjön az egyik udvarból, ahonnan muzsikaszó hallatszik. Rákosi ráförmed:

- Hol a fenében volt ennyi ideig? Mit csinálnak odabenn?

- Elnézést, Rákosi elvtárs, én csak az utasításnak megfelelően jártam el, annyit mondtam, hogy "megdöglött a disznó", mire azonnal csapra vertek egy hordót, és azóta mulatnak.


Császár vagy király?

Két cigány beszélget:

- Tulajdonképpen micsoda Rákosi: császár vagy király?

- Egyik se, hanem fára-jó.


Kitérő válasz

- Elvtárs! Mit ajánl fel Rákosi elvtárs születésnapjára?

- Mit? Nem vagyok én köteles...


Nem ragad a bélyeg

Rákosi 50. születésnapjára a posta emlékbélyeget adott ki. Olvasói levél érkezik a Szabad Föld Szerkesztőséghez, ahol felpanaszolják, hogy nem ragad a bélyeg a kopertára. Válaszol a szerkesztő: "Ne Rákosi elvtárs szemébe köpjenek!"


Miért ülsz?


Két boltos beszélget az ötvenes években a börtönben:

- Te miért ülsz?

- Mert elfelejtettem kidekorálni a kirakatot Rákosi elvtárs születésnapján. És te?

- Én kidekoráltam ugyan, de Lenin meg Sztálin közé raktam Rákosi képét.

- És ez volt a baj?

- Nem. Elfelejtettem a kirakatból kivenni a "Nyomorultak"-at...


Lovas nemzet vagyunk...

Igazi lovas nemzet vagyunk: Árpád fehér, Horthy szürke, Rákosi Vorosi-lovon jött, és Szusz-lovon távozott.


Távirat

1956 novemberében Rákosi táviratot küld Moszkvából az MSZMP Központi Bizottságának: KOPASZ ÜZENI MOSZKVÁBÓL STOP ERNŐ IS SZABAD FÖLDRE ÉRKEZETT STOP JÁNOST IS VÁRJUK


*****************************************************

Képtalálat a következőre: „KOMMUNIZMUS POLITIKAI VICC ”


FOLYTATÁS:

http://mek.niif.hu/00500/00540/00540.htm


Képtalálat a következőre: „KOMMUNIZMUS POLITIKAI VICC”