Payday Loans

Keresés

A legújabb

VÁLOGATOTT MESEBIBLIOGRÁFIA PDF Nyomtatás E-mail
MESE ÉS MÍTOSZ - ARCHETÍPUSOK

benedek_elek

VÁLOGATOTT MESEBIBLIOGRÁFIA

Ajánlás a XVII. Benedek Elek Országos Mesemondó Versenyhez


Arany László: Eredeti népmesék. – Pest : Heckenast, 1862. – 328 p.

Arany László: Magyar népmese gyűjteménye. Bev. Gyulai Pál. – Bp. : Franklin, 1901. – 304 p. (Arany László összes művei; 4.)

Arany László: Magyar népmese gyűjtemény. – 5. kiad. – Bp. : Franklin, 1914. – 302 p. (Olcsó könyvtár)

Arany László – Gyulai Pál: Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. – Pest : Athenaeum, 1872. – 607 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 1.)

Asztalos István: Miért kerek az alma? – Bukarest : Ifjúsági K., 1954. – 48 p.

B. Kovács István: Szőlő-Szült-Kálmány. – Öt gömöri hősmese. – Madách-Posonium. Bratislava, 1999. – 225. p

Babus Jolán: Közmondások és szólások a Bereg megyei Ló-nyáról. = Néprajzi tanulmányok a beregi Tiszahátról. – Nyíregyháza, 1976. – 141-163. p.

Bajkó Mátyás – Béres András: Három aranyalma. Közrem. Valádi Erzsébet, Varga Gyula. – Debrecen : Alföldi Magvető, 1955. – 119 p.

Bakos József: Mátyusföldi gyermekjátékok. – Bp. : Akadémiai K., 1953. – 336 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 7.)

Balassa Iván: Karcsai mondák. Gyűjt., bev., jegyz. – Bp. : Akadémiai K., 1963. – 626 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 11.)

Bálint Sándor: Tombácz János meséi. Gyűjt., bev., jegyz. Dömötör Ákos. – Bp. : Akadémiai K., 1975. – 710 p . (Új magyar népköltési gyűjtemény; 17.)

Balla Tamás: Fehér virág és fehér virágszál. Magyardécsei népmesék. Gyűjt. – Mesélte Balla János. Szerk., utószó Faragó József. – Bukarest : Kriterion, 1970. – 245 p.

Banó István: Baranyai népmesék. Gyűjt., bev., jegyz. – Bp. : Franklin, 1941. – 301 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 2.)

Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány népmesék, hagyományok. Gyűjt., ford., bev. – Bp. : Gondolat, 1990. – 466 p.

Békefi Antal: Vasi népdalok. Gyűjt. összeáll. – Szombathely : Vas m. Tanács, 1976. – 358 p.

Bene Lajos: Kalotaszegi népmesék 1-3. köt. – Bp. : Gárdonyi Társ., 1931. – 154; 151; 157 p. (Magyar ifjúság könyvtára.)

Bene Lajos: Nagykunsági népmesék 1-2. köt. – Bp. : Gárdonyi Társ., 1931. – 158; 158 p. (Magyar ifjúság könyvtára.)

Bene Lajos: Jászsági népmesék. – Szolnok : Gárdonyi Társ., 193 p. – 158 p. (Magyar ifjúság könyvtára.)

Benedek Elek: Székely tündérország. Székely népmesék és balladák. – Bp. : Pallas, 1885. – 287 p.

Benedek Elek: Székely mesemondó. – Bp., 1888.

Benedek Elek: Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése. 1-10. köt. – 6. kiad. – Bp. : Athenaeum, 1929.

Berde Mária: Fótonfót király. Eredeti székely népmesék. Vál., bev. – Brassó : Ágisz, 1937. – 85 p.(Hasznos könyvtár; 20.)

Berde Mária: Az árva királyfi. Eredeti székely népmesék. Összeáll. – Bp. : Athenaeum, 1941. – 105 p.(Magyar tájak mesekincse; 1.)

Béres András: Rozsályi népmesék. Gyűjt., bev., jegyz. Kovács Ágnes. – Bp. : Akadémiai K., 1967. – 519 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 12.)

Berze Nagy János: Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Gyűjt., jegyz. Katona Lajos. – Bp. :Athenaeum, 1907. – 587 p. (Magyar népköltési gyűjtemény; Új folyam 9.)

Berze Nagy János: Baranyai magyar néphagyományok 1-3. köt; Gyűjt., szerk., jegyz. – Pécs : Baranya vm. közönsége, 1940.

Berze Nagy János: Magyar népmesetípusok. Bev., szerk. Banó István. – Pécs : Baranya m. Tanácsa, 1957. – 675, 732 p.

Berze Nagy János: Régi magyar népmesék. – Szerk. Banó István, Dömötör Sándor. – Pécs : TIT Baranya m. Szervezete, 1960. – 271 p.

Bodnár Bálint: Kisvárda környéki népmesék. Sajtó alá rend. Erdész Sándor. – Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár m. Tanács, 1980. – 174 p. (Jósa András Múzeum kiadványai; 18.)

Borsai Ilona – Hajdu Gyula – Igaz Mária: Magyar népi gyermekjátékok. – 2. kiad. – Bp. : Tankönyvkiadó, 1977. – 128 p.

Bözödi György: A tréfás farkas. Bágyi János meséi. – Bp. : Turul, 1942. – 116 p. (Turul könyvek.)

Bözödi György: Az eszös gyermök. Bágyi János meséi. – Bukarest : Ifjúsági K., 1958. – 199 p.

Csenki Sándor: A cigány meg a sárkány. Püspökladányi cigány mesék. Ford. Mészáros György és Vekerdi József. – Bp. : Európa K., 1974. – 329 p. (Népek meséi.)

Dégh Linda: Pandur Péter hét bagi meséje. – Bp. : Officina, 1940. – 124 p.

Dégh Linda: Pandur Péter meséi 1. köt. – Bp. : Magyarságtud. Int., 1941. – 292 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 3.)

Dégh Linda: Pandur Péter meséi 2. köt. – Bp. : Magyarságtud. Int., 1941. – 284 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 4.)

Dégh Linda: Bodrogközi mesék. – Bp. : Anonymus, 1945. – 98 p. (Népek meséi.)

Dégh Linda: Kakasdi népmesék 1. Palkó Józsefné meséi. – Bp. : Akadémiai K., 1955. – 509 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 8.)

Dégh Linda: Kakasdi népmesék 2. Palkó Józsefné, András-falvi György meséi. – Bp. : Akadémiai K., 1960. – 399 p . (Új magyar népköltési gyűjtemény; 9.)

Dobos Ilona: Egy somogyi parasztcsalád meséi. Gyűjt., bev., jegyz. – Bp. : Akadémiai K., 1962. – 546 p.(Új magyar népköltési gyűjtemény; 10.)

Dobos Ilona: Bodrogkeresztúri mesék és mondák. – Bp. : Akadémiai K., 1988. – 422 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 22.)

Dobos Ilona: Gyémántkígyó. Ordódy József és Kovács Károly meséi. – Bp. Szépirodalmi K. 1981. – 469.

Dömötör Ákos: Sarkadi népmesék. Gyűjt., jegyz. – Bev. Dégh Linda. – Gyula : Erkel F. Múzeum, 1962. – 95 p.(A gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai; 34-36.)

Duka János: Kilenc kéve hány kalangya? Anekdóták a székelyekről. Bev. Vöő Gabriella. – Bukarest : Kriterion, 1982. – 286 p.

Eperjessy Ernô: A három sorsmadár. Őrtilosi beás cigány népmesék. – Bp. : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1991. (Ciganisztikai tanulmányok; 8.)

Erdélyi János: Magyar népmesék. Kiad. – Pest : Landerer-Heckenast, 1855. – 194 p.

Erdész Sándor: Ámi Lajos meséi. 1-3. köt; Gyűjt., bev., jegyz. – Bp. : Akadémiai K., 1968. – 545; 543; 567 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 13-15.)

Erdész Sándor – Halmos István: Ruszkovics István meséi. Utószó, jegyz. Kovács Ágnes. – Bp., Nyíregyháza :Jósa A. Múzeum, Néprajzi Múzeum, 1968. – 308 p. (A magyar népmese-katalógus füzetei; 4.)

Faragó Jánosné: Jászárokszállási cigány népmesék. – Bp. : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1985. (Ciganisztikai tanulmányok; 2.)

Faragó József: Farkas barkas. Magyar népmesék; Összeáll. – Bukarest : Ifjúsági K., 1953. – 73 p.

Faragó József: A szegény ember vására. Székely népmesék. Szerk., utószó – Bukarest : Irod. és Műv. K., 1955. – 129 p.

Faragó József: Kurcsi Minya havasi mesemondó. Gyűjt., bev. – Bukarest : Irod. K., 1969. – 234 p.

Ferenczy László Marcella: Székely népmesék. – Bp. : Athenaeum, 1939. – 110 p.

Gaal György: Magyar népmesegyüjtemény 1-3. köt; Kiad. Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc. – Pest : Pfeifer, Emich, 1857-1860. – 233, 256, 243 p.

Gaál Károly: Aranymadár. A burgenlandi magyar faluk elbeszélőkultúrája. – Szombathely : Vas m. Múzeumok Ig., 1988. – 495 p.

Gaál Károly: Kire marad a kisködmön. Adatok a burgenlandi uradalmi béresek elbeszélőkultúrájához. – Szombathely : Vas m. Múzeumok Ig., 1985. – 416 p.

Gáspár János: Kerekecske, dombocska. Mesék, versek, mondókák. Vál., kieg., sajtó alá rend. Vita Zsigmond. – Bukarest : Creanga K., 1977. – 151 p.

Gazda Klára: Gyermekvilág Esztelneken. Néprajzi monográfia. – Bukarest : Kriterion, 1980. – 495 p.

Géczi Lajos: Ungi népmesék és mondák. Gyűjt., bev. – Bp., Bratislava : Akadémiai K., Madách K., 1989. – 611 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 23.)

Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan. Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. – Kaposvár : Szabó Lipót ny., 1914. – 689 p.

Gönczi Ferenc: Somogyi gyermek. – Csurgó, 1937. – 312 p. (Csurgói könyvtár; 6.)

Gönczi Ferenc: Göcsej népköltészete. – Zalaegerszeg : Zalai Táj és Népkutató Munkaközösség, 1948. – 359 p. (Zalai tudományos gyűjtemény; 1.)

Gönczi Ferenc: Somogyi gyermekjátékok. – Kaposvár : Kultúra ny., 1950. – 103 p. (A Dunántúli Tudományos Intézet kiadványai; 12.)

Grabócz Gábor – Kovalcsik Katalin: A mesemondó Rostás

Mihály. – Bp. : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1988. (Ciganisztikai tanulmányok; 5.)

Görög Veronika: Berki János meséi cigány és magyar nyelven. Szerk. Görög Veronika – Bp. : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1985. (Ciganisztikai tanulmányok; 3)

Görög Veronika: Szalonnafa. Varsányi cigány népmesék. Elmondta Berki János és családja. Gyűjt. és utószót írta Görög Veronika. Közrem. Grabócz Gábor és Vekerdi József Bp.,: Akadémiai K. 1992. – 251 p. (Mesék, mondák, történetek. )

Halász Ignác: Legszebb magyar mesék. Meséli az ifjúságnak és a népnek Móka bácsi. – 1. 2. sorozat. – Bp., 1879-1905.

Hegedüs Lajos: Népi beszélgetések az Ormánságból. – Pécs : Dunántúli Tud. Int., 1946. – 184 p. (Magyar népnyelvi szövegek.)

Hegedüs Lajos: Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Népnyelvi szövegek moldvai telepesekről. – Bp. :Közoktatási K., 1952. – 352 p.

Hintalan László: Gyermekjátékok. Gyűjt. és összeáll. – Szentendre : Pest m. Múzeumok Ig., 1980. – 272 p. (Pest megyei múzeumi füzetek; 12.)

Honti János: A mészároslegény meséje. – Bp. : Faust, 1940. – 63 p.

Horger Antal: Hétfalusi csángó népmesék. Gyűjt., jegyz. – Bp. : Athenaeum, 1908. – 464 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 10.)

Horváth Endre: A bakonyalji nyelvjárás. – Bp. : Athenaeum, 1906. – 185 p. (Nyelvészeti Füzetek; 34.)

Horváth István: Zölderdő fia. Mesék. – Bp. : Ifjúsági K., 1955. – 181 p.

Horváth István: Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. – Kolozsvár : Dacia, 1971. – 472 p.

Horváth István: Egy gyöngyszem, két gyöngyszem. Magyar-ózdi népmesék. – 2. bőv. kiad. – Bukarest : Creanga, 1979. – 255 p.

Hunyadi András: Erővel is, ésszel is. Zselyki és décsei népmesék. – Bukarest : Ifjúsági K., 1956. – 146 p.

Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmese. Vál. Katona Imre. – Bp. : Móra K., 1972. – 538 p.

Imreh Lajos: Sáska sógor. – tréfás történetei. Utószó Vöő Gabriella. – Bukarest : Kriterion, 1985. – 209 p.

Istvánffy Gyula: Palóc mesék a fonóból. – Liptószentmiklós, 1890. – 121 p.

Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. Szerk. Kálmány Lajos bev. Sebestyén Gyula. Bp. : Kisfaludy T. 1914 – 532 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 13.)

Istvánffy Gyula: Palóc mesék a fonóból. – Liptószentmiklós, 1890. – 121 p.

Istvánffy Gyula: Palóc népköltési gyűjtemény. 1893-1912. – 277 p.

Istvánffy Gyula: Palóc népköltési gyűjtemény. Sajtó alá rend., bev. Bodgál Ferenc. – Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1963. – 271 p. (A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai; 2.)

Jékely Zoltán: Szélördög. Bácskai népmesék; Penavin Olga gyűjtésébôl elmesélte – Bp., Újvidék : Móra K., Fórum, 1971. – 151 p.

Kálmány Lajos: Koszorúk az Alföld vadvirágaiból 1. köt.

Pécskáról való. 2. köt. Elegyes. – Arad : Réthy ny., 1877-1878. – 250, 248 p. (Népköltési gyűjtemény.)

Kálmány Lajos: Szeged népe 1-3. köt. 1. köt. Ős Szeged népköltése, 2. köt. Temesköz népköltése, 3. köt. Szeged vidéke népköltése. – Arad : Réthy ny., 1881-1891. – 216; 244; 322 p. (Népköltési gyűjtemény.)

Kálmány Lajos: Hagyományok. 1-2. köt; Borbély Mihály mondása után leírta és jegyzettel ellá. – Vác : Néphagyományokat gyűjtő Társaság, 1914. – 222; 210 p.

Kálmány Lajos: Pingált szobák. Borbély Mihály meséi. Gyűjt. – Sajtó alá rend., utószó Katona Imre. – Újvidék : Fórum, 1976. – 418 p.

Katona Imre: Csalóka Péter. – Eredeti gyűjtése nyomán közli Beke Ödön. – Bp. : Szikra , 1947. – 93 p. (A magyar nép meséi.)

Katona Imre: Sárkányölő ikertestvérek. Kopácsi népmesék. Gyűjt., sajtó alá rend., jegyz. – Újvidék : Fórum, 1972. – 413 p.

Kelemen Zoltán: Tolna megyei székely népmesék; Gyűjt. – Szerk., bev., jegyz. Dégh Linda. – Szekszárd :Szekszárdi ny., 1964. – 180 p.

Kocsisné, Szirmai Fóris Mária: Felsőtiszai népmesék. Gyűjt. Kocsisné, Szirmai Fóris Mária, sajtó alá rend. Kovács Ágnes, Debrecen, Alföldi Magvető, 1956. – 407 p.

Konsza Samu: Háromszéki magyar népköltészet. Gyűjt. – Szerk., bev. Faragó József. – Marosvásárhely : Áll. Irod. és Műv. K., 1957. – 565 p.

Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék 1-2. köt. – Bp. : Magyarságtud. Int., 1944. – 278; 206 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 5-6.)

Kovács Ágnes: Icinke picinke. Népmesék óvódásoknak. – 2. kiad. – Bp. : Móra K., 1974. – 269 p.

Kovács Ferenc: Iratosi kertek alatt. Kisiratosi népköltészet. Gyűjt. – Szerk., bev. Faragó József. – Bukarest : Állami Irod. és Műv. K., 1958. – 247 p.

Križa János: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. 1. – Kolozsvár : Stein, 1863. – 577 p.

Križa János: Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. 1-2. köt. – 2. kiad. – Bp. : Athenaeum, 1911. – 478; 468 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 11-12.)

Križa János: Székely népköltési gyűjtemény. Összesítő válogatás a kiadott kéziratos hagyatékból. 1-2. köt. – Bp. : Magvető, 1956. – 274; 511 p.

Križa János: Az apám lakodalma. Székely népmesék. Szerk. Faragó József. – Bukarest : Ifjúsági K., 1957. – 193 p.

Križa János: Az álomlátó fiú. Székely népmesék; Vál., szerk. Kovács Ágnes. – Bp. : Móra K., 1961. – 265 p.

Križa János – Orbán Balázs – Benedek Elek – Sebesi Jób: Székelyföldi gyűjtés. – Bp. : Athenaeum, 1882. – 459 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 3.)

Kuntár Lajos: A furfangos Tilinkó. Kardos József meséi. – Szombathely : Vas m. Tanács, 1955. – 102 p.(Vasi népmesék.)

Kuntár Lajos: Az arany rózsafa. Vasi népmesék. – Szombathely : Pável Ágoston Néprajzi Munkaközösség, 1957. – 119 p.

Kuntár Lajos: Az arany rózsafa. Vasi népmesék. – 2. kiad. – Bp. : Móra K., 1957. – 122 p.

Kuntár Lajos: A bűvös ládikó és más mesék. Vas megyei nép-mesegyűjtés; Gyermekeknek átd. – Bp. :Móra K., 1959. – 85 p.

Lammel Annamária – Nagy Ilona: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek. – Bp. : Gondolat, 1985. – 611 p.

Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe. Etnográfiai tanulmány. – Nagyenyed : Cirner-Lingner ny., 1896. – 211 p.

Mailand Oszkár: Székelyföldi gyűjtés. Gyűjt., szerk. – Bp. : Athenaeum, 1905. – 592 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 7.)

Makra Sándor: Görbedi István mesél. Gyűjt., bev., sajtó alá

rend. Erdész Sándor. Nyiregyháza, Jósa András Múzeum, 1991. – 214 p. (Jósa András Múzeum kiadványai.)

Nagy Géza: Karcsai népmesék 1-2. köt; Vál., jegyz. Erdész Sándor. – Bp. : Akadémiai K., 1985. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 20-21.)

Nagy Olga: Előbb a tánc, azután a lakoma. Mezőségi népmesék; Szerk., bev. Faragó József. – Bukarest : Állami Irod. és Művészeti K., 1953. – 157 p.

Nagy Olga: A három táltos varjú. Mezőségi népmesék. – Bukarest : Ifjúsági K., 1958. – 220 p.

Nagy Olga: A vén pákász meséi. – Bukarest : Ifjúsági K., 1960. – 115 p.

Nagy Olga: Lüdérc sógor. Erdélyi magyar népmesék. – Bukarest : Irodalmi K., 1969. – 341 p.

Nagy Olga: A szegény ember táltos tehene. Mérai népmesék. – Kolozsvár-Napoca : Dácia K., 1976. – 188 p.

Nagy Olga: Széki népmesék. – Bukarest : Kriterion, 1976. – 477 p.

Nagy Olga: Paraszt dekameron. Válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből. – Bp. : Magvető, 1977. – 442 p.

Nagy Olga: Zöldmezőszárnya. Marosszentkirályi cigány népmesék. – Bp. : Európa, 1978. – 287 p. (Népek meséi.)

Nagy Olga: Újabb paraszt dekameron. A szerelemről és a házasságról. – Bp. : Magvető, 1983. – 412 p.

Nagy Olga: A havasi sátoros. Dávid Gyula meséi. – Bp. : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1988. (Ciganisztikai tanulmányok; 6.)

Nagy Olga: Cifra János meséi. Gyűjt., bev., jegyz. – Szómagyarázat NAGY Ilona. – Bp. : Akadémiai K. , 1991. – 439 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 24.)

Nagy Olga – Vöő Gabriella: A mesemondó Jakab István. – Bucuresti : Ed. Acad., 1974. – 411 p. (Folclor din Valea Gurghiului.)

Nagy Zoltán: Póruljárt szerelmesek. Tréfás palócmesék. – Salgótarján : Nógrád m. Tanács, 1987. – 276 p. (Palócföld könyvek.)

Nagy Zoltán: Az ikertündérek. Zagyvarónai népmesék. – Bp. : Akadémiai K., 1990. – 279 p. (Mesék, mondák, történetek.)

Olosz Katalin: A kecskés ember. Udvarhelyszéki népmesék. – Bukarest : Kriterion, 1972. – 205 p.

Olosz Katalin – Almási István: Magyargyerômonostori népköltészet. A szöveggyűjtemény Olosz Katalin, a dallamgyűjtemény Almási István munkája. – Bukarest : Irodalmi K., 1969. – 392 p.

Ortutay Gyula: Nyíri és rétközi parasztmesék. – Gyoma : Kner ny., 1935. – 263 p. (Szegedi fiatalok művészeti kollégiuma; 16.)

Ortutay Gyula: Bátorligeti mesék. – Bp. : Hungaria ny., 1937. – 84 p. (Hungaria könyvek; 4.)

Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél. – Bp. : Egyetemi Magyarságtud. Int., 1940. – 410 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 1.)

Ortutay Gyula: Magyar népköltészet 1. köt. Népdalok., 2. köt. Népballadák., 3. köt. Népmesék; Sajtó alá rend. – Bp. : Szépirodalmi K., 1955. – 503; 352; 646 p. (Magyar klasszikusok.)

Ortutay Gyula: Magyar népköltészet. Népballadák, népmesék. A népballadák szövegét gondozta és jegyz. összeáll. Križa Ildikó. A népmesékét Kovács Ágnes. – Bp. : Akadémiai K., 1985. – 374 p.

Ortutay Gyula – Katona Imre: Magyar parasztmesék. 1-2. köt. – Bp. : Szépirodalmi K., 1951, 1956. – 455; 407 p.

Ősz János: Marosszéki székely népmesék 1-2. köt. – Bp. : Lampel, 1909, 1917. – 48; 42 p. (Benedek Elek kiskönyvtára; 111, 188.)

Ősz János: Székely népmesék 1. A szép királyfi. Major Palkó. Halászfi. – Tirgu Mures : Nagy, 1939. – 12; 11; 9 p.

Ősz János: Csudatáska. Eredeti székely népmesék. – Bp. : Révai, 1941. – 194 p.

Ősz János: Az élet vize. Kisküküllôvölgyi népmesék. Vál., utó-szó Faragó József. – Bukarest : Ifjúsági K., 1969. – 165 p.

Pap Gyula: Palóc népköltemények. – Sárospatak : Fôisk. ny., 1865. – 148 p.

Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék. Jegyz. Dömötör Ákos. – Bp. : Akadémiai K., 1971. – 623 p.(Új magyar népköltési gyűjtemény; 16.)

Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék 2. köt; Jegyz. Kovács Ágnes, Magdalena Veselinovic-Sulc. – Bp., Újvidék : Akadémiai K., Fórum, 1984. – 470 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 19.)

Petô Margit: Rozmaring ága, virágnak virága. – Bp. : Gondolat K., 1984. – 230 p.

Pintér Sándor: A palócokról. Népismertetô tanulmány. – Bp. : Aigner, 1880. – 96 p.

Pintér Sándor: A népmesékről. 13 eredeti palóczmesével. – Losoncz : Kármány ny., 1891. – 192 p.

Ráduly János: A vizitündér leánya. Kisküküllô menti népmesék. – Kolozsvár-Napoca : Dacia, 1978. – 201 p.

Ratkó Lujza : Mesék, mondák Biribôl; Gyűjt., bev., jegyz. – Nyíregyháza : JAM, 1987. – 235 p. (Jósa András Múzeum kiadványai; 24.)

Sándor László: Magyar népmesék. – Uzshorod : Kárpátontúli Területi K., 1958. – 190 p.

Sebestyén Gyula: Dunántúli gyűjtés. – Bp. : Athenaeum, 1906. – 599 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 8.)

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék. 1. Fábián Ágostonné meséi. Jegyz. Kovács Ágnes. – Szekszárd :Tolna Megyei Tanács, 1979. – 392 p.

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék. 2. Fábián Ágostonné, Mátyás Rózsika, Fábián Ágoston, Győrfi Rudolf stb. meséi. – Szekszárd : Tolna megyei Tanács Könyvtára, 1981. – 461 p.

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék. 3. Palkó József (Lüle Jóskacska), Kovács (Ráfi) Péter, László Györgyné (Pius Gyurkáné), Derék (Jádri) Károly meséi. – Szekszárd : Tolna megyei Könyvtár, 1983. – 352 p.

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék, 4. Sebestyén Lőrinc, Sándor Lajos, Domokos Imre, Sebestyén Antal és mások meséi. – Szekszárd : Tolna megyei Könyvtár, 1986. – 580 p.

Seres András: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Sajtó alá rend. Keszeg Vilmos. – Bukarest :Kriterion, 1984. – 545 p.

Sinkó Rozália – Dömötör Ákos: Loló. Cigány mesék és mondák Békés megyébôl. – Bp. : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1990. (Ciganisztikai tanulmányok; 7.)

Szabó Judit: Rózsakirályfi. Berekméri Sándor gernyeszegi meséi. – Bukarest : Kriterion, 1977. – 579 p.

Szabó Lajos: Taktaszadai mondák. Jegyz. Dobos Ilona, Körner Tamás, Nagy Ilona. – Bp. : Akadémiai K., 1975. – 555 p. (Új magyar népköltési gyűjtemény; 18.)

Szapu Magda: Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon. Bp. : MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1985. (Ciganisztikai tanulmányok; 4.)

Szende Aladár: Süss föl nap! Ifjúsági népköltési gyűjtemény. 1-2. köt. – Bp. : Turul, 1944. – 365; 242 p.

Szendrey Zsigmond: Nagyszalontai gyűjtés. Közrem. Kodály Zoltán. – Bp. : Kisfaludy Társaság, 1924. – XXXII, 370 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 14.)

Szentmártoni Kálmán: Székely népmesék. Gyűjt., átd. – Kolozsvár, 1944.

Szentmiklósi Ferenc – Vita Zsigmond: Magyar népmesék. – 2. kiad. – Alud : Bethlen ny., 1943. – 85 p.

Török Károly: Csongrád megyei gyűjtés. – Pest : Athenaeum, 1872. – 504 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 2.)

Ujváry Zoltán: Menyecske a kemencében. Világjáró palóc adomák és huncutságok. – Bp. : Európa, 1986. – 261 p.

Ujváry Zoltán: Adomák Gömörbôl. – Debrecen : KLTE, 1988. – 325 p. (Gömör néprajza; 13.)

Végh József: Sárréti népmesék és népi elbeszélések. – Debrecen : Magyar Népnyelvkutató Intézet, 1944. – 196 p . (Magyar népnyelvi szövegek; 1.)

Vekerdi József: Cigány nyelvjárási népmesék 1-2. Gypsy dialect tales from Hungary. – Debrecen : KLTE, 1985. – 383; 244 p. (Folklór és etnográfia; 19.)

Veres Imre: Orosházi népmesék. Szántó Kovács Múzeum Évk., 1960. – 325-374. p. – Orosháza.

Vikár Béla: Somogy megye népköltése. – Bp. : Kisfaludy Tár-saság, 1905. – 472 p. (Magyar népköltési gyűjtemény. Új folyam; 6.)

Villányi Péter: Tündérmesék a zabari néphagyományban. – Debrecen : KLTE Néprajzi Tsz., 1989. – 166 p. (Gömör néprajza; 20.)

Virány Judit, Földyné: A bodrogközi Láca népmeséibôl. – Sárospatak : Rákóczi Múzeum, 1957. – 116 p. (A sárospataki Rákóczi Múzeum kiadványai; 9-11.)

Vöô Gabriella: Többet ésszel mint erôvel. Mesék, tréfák, anekdoták a romániai magyar népköltészetbôl. – Bukarest : Irodalmi K., 1969. – 281 p.

Vöô Gabriella: Tréfás népi elbeszélések. – Bukarest : Kriterion, 1981. – 389 p.

[Halász Ignác], Móka Bácsi: Legszebb magyar mesék. 1-4. sor. – Bp. : Lampel, 1897-1905. – 299, 304, 270, 313 p.

[Halász Ignác], Móka Bácsi: Legszebb magyar mesék. – Új kiad. – Bp. : Franklin, 1933. – 110 p.