Payday Loans

Keresés

A legújabb

IMÁDKOZNI A JÓISTENHEZ PDF Nyomtatás E-mail
42. Test-lélek és szellem-világ - 42. Test-lélek és szellem-világ
2010. szeptember 19. vasárnap, 09:33

panaszfal

M I  A Z  I M Á D S Á G

Az imádság: hívő ember lélegzetvétele,
érte szíve Isten iránt, hálával van tele.
Az imádság: égbe szálló mélységes hódolat,
Istenünkkel a legbensőbb, szent titkos kapcsolat.
Az imádság: beszélgetés, őszinte, gyermeki,
Atyával ki a gyermekét áldja, és szereti.
Imádság, a lélek szerve, amellyel lélegez,
imádság nélkül a lélek, elsorvad, vége lesz.
Az imádság: lelkünk szárnya, mely felfelé emel,
Isten trónja elé suhan, s eléje térdepel.
Az imádság: csodás ének, lelkünk szép éneke,
miért nincs a szívünk mindig, ily énekkel tele?
Az imádság: betegeknek esdő mély sóhaja,
Isten a sóhajt is hallja, s nem veti el soha.
Az imádság: lelki fohász Istenhez, kit szeret,
Aki Fiát áldozta fel, minden bűnös helyett!
Az imádság: földi kérés, válasz rá, mennybe van,
Atyánknál, kit válaszáért, imádunk boldogan.
Az imádság: hálaadás, a sok szépért, jóért,
mellyel Atyánk betölt minket, Fia váltságáért!
Az imádság: csodás oltár, melyen áldozhatunk,
hálaáldozattal azért, a mit ad hű Urunk.
Az imádság: felelősség, mert felelős vagyok
azokért, kiket imámban, szívemben hordozok.
Az imádság: emberekhez lehajló szeretet,
imádságban ölelhet át szívem, bús szíveket.
Az imádság: vallástétel, merjük hát vallani,
Megváltónknak Jézust, aki meg is tud tartani!
Az imádság: lelki szemünk, amellyel láthatunk,
már láthatjuk égi hazánk, melyet ad hű Urunk!
Az imádság: felemelt kéz, s míg felemelve van,
bűnünk felett, világ felett, győzhetünk boldogan.
Az imádság: mély hódolat, hű Teremtőnk előtt,
alázatunk ha őszinte, Szentlelkével betölt.
Az imádság: bűnvallomás, ha bánt, kínoz a bűn,
ki őszintén bánja bűnét, azon megkönyörül!
Az imádság: alázatos bűnbocsánatkérés,
kinek Isten megbocsátott, nincs már abban félés.
Az imádság: megbékülés, égi Teremtőnkkel,
Aki békére törekszik, minden gyermekével.
Az imádság: már e testben, drága benső élet,
hűséges imádkozókra vár, az örök élet!

Pecznyík Pál
Celldömölk
1989.

*

Az imádság

Az imádság az ember legnagyobb lehetősége,
mégis ezzel foglalkozik a legkevesebbet.

Az imádság a hívõ legszebb kötelessége,
mégis ezt teljesíti a leghiányosabban.

Az imádság a szeretet és az odaadás legegyszerűbb formája,
mégis a legnagyobb nehézség lesz belõle.

Az imádságban minden ember előtt tárva-nyitva áll az ajtó Istenhez,
mégis nagyon kevesen mennek át rajta.

Az imádság a lelki fejlődés legkézenfekvőbb formája,
az emberek mégis inkább a legtávolabbi praktikákhoz nyúlnak.

Sokkal könnyebb a munkában kitartónak lenni,
mint az imádságban.

Az imádság a legbiztosabb módja annak, hogy Isten minden ajándékában részesüljünk,
de semmilyen téren nem vagyunk olyan bizonytalanok, mint az imaéletben.

Isten tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk Tőle,
de akkor szeretné odaadni, mikor mi magunk kérjük.

*

Folyt. köv.


LAST_UPDATED2