Payday Loans

Keresés

A legújabb

Olasz misztikus írónõk PDF Nyomtatás E-mail
42. Test-lélek és szellem-világ - 42. Test-lélek és szellem-világ
2010. szeptember 04. szombat, 13:02

szent katalin

Olasz misztikus írónõk

(Szerk.: G. Pozzi - Cl. Leonardi), Európa kiadó, Budapest: 2001. 560 o.


A keresztény hit két évezredes történetének fontos vonulatát jelenti a misztikus spiritualitás históriája. Ez a maga nemében páratlan antológia az olasz nõi misztikusok gondolataiba vezeti be az olvasót; a középkor századaitól szinte napjainkig kísérve nyomon a vallási élmény alakulásának folyamatait. De nem csupán a hit intenzív megélésének példái sorakoznak fel elõttünk, hanem tanúi lehetünk Itália olasz nyelvû kultúrája fejlõdésének, a népi vallásosság eleven változásainak, az egyháztörténet nagy szellemi fordulópontjainak is. A kötet írásai a keresztény misztika klasszikus fogalmait keltik életre: az 'unio mystica', a halál misztériumának, a lélek sötét éjszakájának, a szenvedésnek és a megistenülésnek a motívumai nyernek megfogalmazást olasz apácák és laikusok, nemesi dámák és parasztasszonyok lelki vallomásaiban. A kötet élén a két szerkesztõ tanulmányai állnak: az egyik a misztikus élmény és szemlélet világát, a másik azt a sajátos többletet elemzi, amelyet a nõi mivolt adott, adhatott hozzá a hitélmény feldolgozásához az elmúlt évszázadokban. A legelsõ közölt szövegek Assisi Szent Klárától, Szent Ferenc lelki tanítványától és a ferences mozgalom nõi ágának alapítójától származnak, majd olyan írások következnek, amelyek ennek a ferences lelkiségnek a továbbépülését igazolják. A középkori olasz nõi misztika intellektuális csúcspontja Sienai Szent Katalin irodalmi mûködése, a reneszánsz idejét pedig Genovai Szent Katalin, Osanna Andreasi és mások elmélkedései, levelei, vallomásai képviselik. Ezt a barokk kor, a tridenti lelkiség megszólaltatóinak írásai követik: Pazzi Szent Máris Magdolna eksztázisai, Ricci Szent Katalin látomásai, Paola Antonia Negri lelki levelei. A gyûjtemény utolsó darabjai már modern idõk tanúi: Galgani Szent Gemma extatikus levelei a 19. század végének szülöttei, Maria Valtorta lelki önéletrajza pedig a II. világháború éveiben nyert megfogalmazást. A bõséges jegyzetekkel, bibliográfiával, a keresztény misztika fogalmainak kislexikonával kiegészített kötet módot ad arra, hogy betekintsünk a keresztény hit misztikus értelmezésének titokzatos világába.

(Horváth Pál)

LAST_UPDATED2